Välkommen till

SeniorNet Tre Hjärtan

i Halmstad

Adventstider
Våren 2022

Höstens arbete är nu avslutat och vi ser fram emot att starta igen 2022.


Trots att restriktionerna upphört gäller försiktighet. Vi ska fortsatt vara rädda om varandra och inte komma till verksamhet om vi inte är friska.

Covidbevis

Klicka här så hittar du en manual för att hämta hem ditt covidbevis

Ännu finns inga beslut om vilka studiecirklar vi kan genomföra till våren. Det beror till största delen på att vi saknar cirkelledare och medhjälpare. Känner du någon som kan tänka sig att ställa upp och vara ledare eller medhjälpare vid 3-5 tillfällen under våren be att hen hör av sig till Anna-Kerstin Winckler, 0705726699.

På sidan Studiecirklar kommer du i början av året att kunna se vårt utbud för 2022. Då kan du också anmäla dig till den cirkel du är intresserad av.

Ändamål
Föreningen skall verka inom data och IT- området för sina medlemmar och skall hjälpa seniorer att bättre utnyttja datorer och informationsteknik (IT).

Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

Aktuella aktiviteter

Läs vilka cirklar vi har.

Föredrag och IT-café

Föredrag
Torsdagar kl 13.30 – 14.30 under februari, mars och april 2022.
Ämne för föredragen kommer att presenteras här.
0

IT-café
Torsdagar kl 14.45 -15.45 återkommer i februari, mars och april 2022.


Under AktiviteterDigitala aktiviteter hittar du självstudiematerial som du kan testa för att kanske få svar på några funderingar kring hur du kan använda din mobil, surfplatta eller laptop/dator.