Kontakt/kursanmälan

Vill du bli medlem, delta i medlemsmöte eller i någon av våra studiecirklar?

Fyll i formuläret skicka och vi kommer att kontakta dig.

Du kan anmäla dig till kurs här eller direkt till kursledaren.

För medlemsskap kan du också kontakta
ordföranden Lasse Sandberg
tel. 0763397512
eller kassören Eleonore Tham
tel. 0725242491

E-postadress:
seniornet.halmstad@telia.com