Kontakt/anmälan till studiecirkel

Vill du bli medlem eller delta i någon av våra studiecirklar?

För medlemsskap kan du kontakta Eleonore Tham tel. 0725242491
eller A-K Winckler tel. 0705726699

E-postadress: seniornet.halmstad@telia.com

För anmälan till studiecirkel – fyll i formuläret och skicka eller kontakta A-K Winckler.

Du kan bara välja en cirkel åt gången – flera cirklar medför flera anmälningar.