Kontakt/kursanmälan

Vill du bli medlem, delta i medlemsmöte eller i någon av våra studiecirklar?

Fyll i formuläret skicka och vi kommer att kontakta dig.

Du kan anmäla dig till kurs här eller direkt till kursledaren.

För medlemsskap kan du också kontakta
Eleonore Tham
tel. 0725242491
eller A-K Winckler
tel. 0705726699

E-postadress:
seniornet.halmstad@telia.com