Om oss

Föreningen har byggt upp en omfattande verksamhet med studiecirklar och mötesplatser där äldre lär äldre.

Verksamhet
Föreningen skall verka inom data och IT- området för sina medlemmar framför allt genom att:

  • lära ut IT-kunskap till seniorer, så att de kan använda sig av och utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är IT-baserade.
  • verka för utbildning, information, föredrag och hjälp inom IT-området, som är anpassat till seniorers behov.
  • uppmuntra medlemmarna till ett aktivt deltagande i föreningens arbete och ge möjlighet till social samvaro och nya kontaktytor.

Styrelse
Lasse Sandberg, ordf
Anna-Kerstin Winckler, v ordf
Eleonore Tham, kassör
Ija Alsholm, sekreterare
Per-Ola Lindström, ledamot
Eva Bergsten, ledamot
Kerstin Johansson, ledamot

E-postadress:
seniornet.halmstad@telia.com

Dataträffen
OBS! Inga föredrag förrän myndigheterna godkänner att vi träffas.
Under feb – april samt sep – nov har vi föredrag med datoranknytning på torsdagar kl. 13.30 – 14.30. På hemsidan kan man se vad föreläsningarna handlar om.
Plats: Alla Hjärtans Hus

IT-café
OBS! inställt tillsvidare men vi hoppas kunna återuppta verksamheten senare i höst.
På torsdagar i feb – april samt sep – nov har vi IT-café mellan kl. 14.45 – 15.45. Vi utbyter erfarenheter om bl a program och appar som vi använder eller vill använda.
Plats: Alla Hjärtans Hus

Studiecirklar
Uppehåll tills vi kan träffas säkert utan Covid-19.
Vi har tillgång till utrustning med olika program och kunniga handledare. I några cirklar arbetar du med din egen mobil eller surfplatta.
På hemsidan ser du vilka cirklar vi har i år. Framför gärna önskemål om du saknar någon cirkel.
Plats: Alla Hjärtans Hus

HJÄLP!
OBS! Ingen personlig hjälp på biblioteket nu under pandemin men det återkommer.
Behövs snabb hjälp med att använda dator, surfplatta eller smartphone erbjuds det på Stadsbiblioteket, alla dagar när biblioteket är öppet.