Hoppa till innehåll

Om oss

Föreningen har byggt upp en omfattande verksamhet med studiecirklar och mötesplatser där äldre lär äldre.

Verksamhet
Föreningen skall verka inom data och IT- området för sina medlemmar framför allt genom att:

  • lära ut IT-kunskap till seniorer, så att de kan använda sig av och utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är IT-baserade.
  • verka för utbildning, information, föredrag och hjälp inom IT-området, som är anpassat till seniorers behov.
  • uppmuntra medlemmarna till ett aktivt deltagande i föreningens arbete och ge möjlighet till social samvaro och nya kontaktytor.

Styrelse
Eleonore Tham, ordf
Anna-Kerstin Winckler, kassör
Ija Alsholm, sekreterare

E-postadress:
seniornet@seniornethalmstad.se

Konto för inbetalningar:
SEB bg 142-3078
SeniorNet Tre Hjärtan Halmstad.
OBS! kom ihåg att skriva namn och om det är medlemsavgift eller vilken cirkel det gäller.

Dataträffen/föredrag
Under feb – april samt sep – nov har vi föredrag med datoranknytning
en torsdag i månaden kl 13.30 – 14.30.
På startsidan kan man se vad föreläsningarna handlar om.
Plats: Alla Hjärtans Hus

IT-café
En torsdag i månaden feb – april samt sep – nov har vi IT-café mellan kl. 14.45 – 15.45. Vi utbyter erfarenheter om bl a program och appar som vi använder eller vill använda.
Plats: Alla Hjärtans Hus

Studiecirklar
Vi har tillgång till utrustning med olika program och kunniga handledare. I några cirklar arbetar du med din egen mobil eller surfplatta.
På sidan Studiecirklar ser du vilka cirklar vi har i år. Framför gärna önskemål om du saknar någon cirkel.
Plats: Alla Hjärtans Hus

HJÄLP!
Personlig hjälp på biblioteket.
Behövs snabb hjälp med att använda dator, surfplatta eller smartphone erbjuds det på Stadsbiblioteket, alla dagar när biblioteket är öppet.