Om oss

Föreningen har byggt upp en omfattande verksamhet med studiecirklar och mötesplatser där äldre lär äldre.

Verksamhet
Föreningen skall verka inom data och IT- området för sina medlemmar framför allt genom att:

  • lära ut IT-kunskap till seniorer, så att de kan använda sig av och utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är IT-baserade.
  • verka för utbildning, information, föredrag och hjälp inom IT-området, som är anpassat till seniorers behov.
  • uppmuntra medlemmarna till ett aktivt deltagande i föreningens arbete och ge möjlighet till social samvaro och nya kontaktytor.

Styrelse
Eleonore Tham, ordf
Per-Ola Lindström, v ordf
Anna-Kerstin Winckler, kassör
Ija Alsholm, sekreterare
Kerstin Johansson, ledamot

E-postadress:
seniornet@seniornethalmstad.se

Konto för inbetalningar:
SEB bg 142-3078
SeniorNet Tre Hjärtan Halmstad.
OBS! kom ihåg att skriva namn och om det är medlemsavgift eller vilken cirkel det gäller.

Dataträffen/föredrag
Under feb – april samt sep – nov har vi föredrag med datoranknytning på torsdagar kl. 13.30 – 14.30. På startsidan kan man se vad föreläsningarna handlar om.
Plats: Alla Hjärtans Hus

IT-café
På torsdagar i feb – april samt sep – nov har vi IT-café mellan kl. 14.45 – 15.45. Vi utbyter erfarenheter om bl a program och appar som vi använder eller vill använda.
Plats: Alla Hjärtans Hus

Studiecirklar
Vi har tillgång till utrustning med olika program och kunniga handledare. I några cirklar arbetar du med din egen mobil eller surfplatta.
På sidan Studiecirklar ser du vilka cirklar vi har i år. Framför gärna önskemål om du saknar någon cirkel.
Plats: Alla Hjärtans Hus

HJÄLP!
Personlig hjälp på biblioteket kommer att återupptas senare nu när restriktionerna lättat.
Behövs snabb hjälp med att använda dator, surfplatta eller smartphone erbjuds det på Stadsbiblioteket, alla dagar när biblioteket är öppet.